Kivisalmen Hoitokoti – koti erityistä tukea tarvitseville aikuisille

Asiakastyytyväisyyttä

Hoitokotimme kerää vuosittain asiakkailta palautetta toiminnasta asiakastyytyväisyyskyselyn muodossa. Palautteen kerää aina joko harjoittelussa oleva opiskelija tai kesätyöntekijä, jolloin asiakkaat saattavat antaa palautteen jopa vielä rehellisemmin kuin mitä he muuten antaisivat. Kyselymme on viime aikoina hiotunut kokemusten ja SHQS-laatujärjestelmän myötä. Aiempien sanallisten vastausten lisäksi ensin tuli mukaan numeerinen arviointi ja viimeisimpään kyselyyn myös muutama lisäkysymys. Asiakkaita pyydetään vastaamaan väittämiin asteikolla 0-3 (0 = ei osaa sanoa, 1 = täysin eri mieltä, 2 = sekä että ja 3 = täysin samaa mieltä). Numeerinen asteikko on muunnettu hymiöiksi, eli =( , =| ja =) . Mikäli asiakas vastaa 1 tai 2, toivotaan, että hän antaisi myös sanallisen vastauksen mitä tilanteen muuttamiseksi voidaan tehdä. Väittämät ovat seuraavat:
– Minun on hyvä asua Kivisalmessa.
– Olen tyytyväinen huoneeseeni.
– Minä tunnen oloni turvalliseksi Kivisalmessa.
– Minä tulen hyvin toimeen muiden asukkaiden kanssa.
– Minä tulen hyvin toimeen henkilökunnan kanssa.
– Henkilökunnalla on tarpeeksi aikaa minulle.
– Minulla on hyvät ulkoilumahdollisuudet Kivisalmessa.
– Minä pystyn harrastamaan haluamani harrastuksia.
– Minä olen tyytyväinen hoitokodin virike- ja iltatoimintaan.
– Minun mielestäni hoitokodissa on siistiä.
– Minä olen tyytyväinen päivätoimintapaikkaani.
– Minä saan vaikuttaa itseäni koskeviin päätöksiin tai ostoksiin.
– Kotitöitä on mielestäni sopivasti.
– Minä saan halutessani olla rauhassa.
– Olen tyytyväinen hoitokodin sääntöihin.

Vuonna 2019 kokonaisarvosanaksi asiakkailtamme saimme 2.82. Huonoin arvosana, 2,5, oli väittämään henkilökunnalla on tarpeeksi aikaa minulle. Arvosanan 3.0 saimme 4 eri väittämästä.

Vuonna 2020 kokonaisarvosanaksi asiakkailtamme saimme 2,80. Huonoin arvosana, 2,4, oli väittämään minä tulen hyvin toimeen henkilökunnan kanssa. Arvosanan 3.0 saimme 5 eri väittämästä.

Yhteenvetona voimme todeta, että hoitokotimme asiakkaat ovat pääosin hyvin tyytyväisiä elämäänsä Kivisalmen hoitokodissa. Parannettavaa kuitenkin aina löytyy ja sekä asiakkaat että henkilökuntamme toivovatkin, että korona-aika pian helpottaa ja arki normalisoituu. Toivomme, että asiakkaat pääsisivät pian normaalisti omiin päivä- tai työtoimintapaikkoihinsa ja henkilökuntamme saisi sen ajan keskittyä muun muassa kirjallisiin tehtäviin, jotka valitettavasti vievät aikaa asiakastyöltä. Arjen normalisoituminen myös vapauttaisi sekä asiakkaiden että henkilökunnan henkisiä voimavaroja ja korona-aikana nousseet ristiriidat varmasti vähenisivät.