Kivisalmen Hoitokoti – koti erityistä tukea tarvitseville aikuisille

Läheiskyselyn tuloksia

Kesäisenä läheistenpäivänä keräsimme asiakkaidemme läheisiltä palautetta toiminnastamme, kuten teemme joka vuosi. Kysymme avoimin kysymyksin sekä risut ja ruusut. Nyt kahtena viimeisenä vuonna olemme lisäksi kysyneet 5 numeroin arvosteltavaa väittämää. Väittämiin vastataan 0-5 arvosanoin, joissa 0 on ei osaa sanoa, 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Väittämät ovat:
– Olen tyytyväinen läheiseni asumiseen Kivisalmessa
– Olen tyytyväinen läheiseni työ- ja päivätoimintapaikkaan
– Olen tyytyväinen läheiseni harrastusmahdollisuuksiin
– Olen tyytyväinen ohjaajien toimintaan läheiseni kanssa
– Olen tyytyväinen ohjaajien viestintään minun kanssani

Vuoden 2019 arvosana kyselyssä oli 5.0. Risuja emme 2019 saaneet ja ruusut sisälsivät lämpimiä kiitoksia sekä positiivista palautetta ohjatun liikunnan ja uinnin aloittamisesta. Myös tulevan vuoden toimintasuunnitelma sai asiakkaiden läheisiltä kiitosta. Kiitosta saimme myös raha-asioissa antamastamme tuesta.

Vuonna 2020 arvosanamme oli 4.92. Ainoa alle 5 annettu vastaus liittyi asiakkaan harrastusmahdollisuuksiin. Läheltä oli vaikea löytää sellaista harrastuspaikkaa, jossa hänen tarpeisiinsa pystyttiin vastaamaan oikealla tavalla ja siksi harrastus oli pitkään tauolla edellisen toimijan lopetettua. Siitä annettiin myös risuja hoitokodille, kun asiakas halusi kovasti päästä jatkamaan harrastusta. Kiitosta saimme muuten liikuntamahdollisuuksien ylläpitämisestä ja asiakkaiden toiveiden toteuttamisesta. Moni asiakkaiden läheisistä muisti kiittää myös jaksamisesta korona-aikana.

Yhteenvetona Kivisalmen pitämistä läheiskyselyistä on pääteltävä, että asiakkaidemme läheiset ovat vuodesta toiseen hyvin tyytyväisiä hoitokotimme toimintaan.