Kivisalmen Hoitokoti – koti erityistä tukea tarvitseville aikuisille

Palautetta yhteistyökumppaneilta

Viime vuonna aloitimme SHQS-laatujärjestelmään valmistautumisen. Yhtenä osa-alueena laatujärjestelmässä on palautteen kerääminen ja ensimmäistä kertaa vuoden vaihteessa laitoimme yhteistyökumppaneille (kuntien sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat) kyselyn toimintamme laadusta. Kyselyssä oli kahdeksan väittämää, joissa oli arvionti 0-5 (0 = ei osaa sanoa, 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä). Lisäksi jokaiseen kysymykseen oli mahdollista jättää sanallinen vastaus. Väittämämme olivat seuraavat:
– Perusarvomme näkyvät työskentelyssämme hyvin
– Työskentely on palvelulupauksemme mukaista
– Olemme onnistuneet hyvin yhteisen asiakkaamma asumisessa, hoidossa ja huolenpidossa
– Olemme onnistuneet hyvin palvelusuunnitelmassa sovituissa tavoitteissa yhteisen asiakkaamme kanssa
– Olemme onnistuneet hyvin yhteistyössä ja tehtävien jaossa kanssanne
– Olemme onnistuneet hyvin yhteiseen asiakkaaseemme liittyvässä viestinnässä kanssanne
– Työskentelyssämme näkyy alan valtakunnalliset palvelu- ja hoitosuositukset
– Hoitokodilla on mielestänne riittävät resurssit hoitaa yhteistä asiakastamme

Ensimmäisessä, vuoden 2021 alussa pidetyssä kyselyssä kokonaisarvosanaksi tuli tasan 4.0. Valitettavasti sanallista palautetta emme saaneet, joten saadun tuloksen tulkinta jää kokonaan meidän tehtäväksemme. Kuitenkin ensimmäinen kysely on vasta hyvä alku eikä tulos, jossa yhteistyöasiakkaamme ovat enimmäkseen samaa mieltä kanssamme, ole ollenkaan huono.