Kivisalmen Hoitokoti – koti erityistä tukea tarvitseville aikuisille

Yhteystietorekisteriseloste

Henkilötietolain (1999/523) ja EU:n tietosuojadirektiivin (2016/680) mukainen rekisteriseloste.
1 REKISTERIN PITÄJÄ
Yritys: Kivisalmen hoitokoti ky
Osoite: Kivisalmi 125, 76100 Pieksämäki
Puhelin: 040 747 7435
Sähköposti: hallinto[ä.t]kivisalmenhoitokoti.fi
Yrittäjä: Riitta Räsänen

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Tietosuojavastaava: Jaakko Rosengren (sosionomi & tietotekniikka-asentaja).
Sähköposti: tietosuoja[ä.t]kivisalmenhoitokoti.fi
Puhelin: 040 747 7435 (Kivisalmen hoitokoti ky)

3 REKISTERIN NIMI
Yhteystietorekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tietoja käytetään asiakas-, harjoittelu- ja työsuhteen jälkeiseen yhteydenpitoon, markkinointiin ja yrityksen toiminnasta tiedottamiseen.

Kaikkea viestintää ei kohdisteta kaikille rekisteriin kirjatuille henkilöille tai yhteisöille.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet yhteystietorekisterille:

  • Laki (henkilötietolaki, laki sähköisen viestinnän palveluista)
  • Henkilön tai yhteisön suostumus
  • Julkisuus (yhteystiedot löytyvät julkisesta rekisteristä tai vastaavasta paikasta)

 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
  • Muut tiedot ( rooli suhteessa yritykseen)

Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia tietoja mutta ei rajoittuen kyseisiin tietoihin:

  • Muut tiedot (ammatti, käytettävyys sijaisena)

 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan seuraavista lähteistä:

  • julkiset rekisterit
  • asiakkaan tai hänen edustajansa, harjoittelijan tai työntekijän oma suostumus tai ilmoitus

 

7 TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8 REKISTERIN SUOJAUS
Henkilökunnan kanssa on tehty erilliset salassapito- ja tietosuojasitoumukset.

Manuaalinen aineisto
Rekisterin aineisto säilytetään luotettavasti lukitussa tilassa. Aineistoa pääsevät käsittelemään vain aineiston käsittelyyn oikeutetut henkilöt.

Digitaalinen aineisto
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain yrityksen nimeämillä, tietojen käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä. Rekisteritietoihin pääsy edellyttää yrityksen asiakasrekisterijärjestelmän pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa tai vastaavaa kirjautumistietoa päätelaitteelle.

Yrityksen käyttämä verkko on suojattu salasanalla sekä laitekohtaisella tunnistautumisella. Päätelaitteet ovat suojattu salasanoin sekä ajantasaisella tietoturvaohjelmistolla.
9 TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Pyynnöt rekisteritietojen tarkastus-, kielto-, korjaus- tai poisto-oikeuteen liittyen tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai tietosuojavastaavalle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tarkistettavaksi hänestä rekisteriin tallennetut tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada häntä koskevista tiedoista ja asiakirjoista manuaaliset tai sähköiset kopiot. Manuaalisesta materiaalista voimme veloittaa materiaalien hinnan.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen eteenpäin sekä pyytää rekisteritietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä puutteellisen tiedon täydentämistä.

10 TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Manuaalisia tai digitaalisia tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Digitaalisen asiakastietojärjestelmän fyysisestä tallennuspaikasta vastaa palveluntarjoaja. Rekisterin muu digitaalinen aineisto sijaitsee fyysisesti yrityksen verkossa tai turvalliseksi todennetussa pilvipalvelussa, jonka turvallisuudesta ja fyysisestä sijainnista vastaa palveluntarjoaja.

Päivitetty viimeksi 23.5.2018

– Takaisin info-sivulle –