Asumisyksikkö Setri,
O'Live Green Care Farm Oy

Palvelut

Ohjattu palveluasuminen | Loma- ja intervallipaikat | Tukipalvelut

Tarjoamme yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille ohjattua palveluasumista. Teemme myös perhetyötä asiakkaiden läheisten kanssa ja jatkamme asiakkaiden kasvatusta yhdessä heidän ja läheistensä kanssa.

 

Ohjattu palveluasuminen (10 paikkaa)

Asiakkaamme ovat henkilöitä, jotka eivät selviä yksinasumisessa, mutta eivät tarvitse jatkuvaa valvontaa. Tavoitteenamme on saada asiakas toimimaan jokapäiväisissä tilanteissa ohjauksen, neuvonnan ja opastuksen avulla mahdollisimman omatoimisesti. Kotimme on asiakkaiden elämässä välivaihe itsenäisempään tai tuetumpaan asumiseen.

Asiakkaiden ohjauksessa toimimme kuntouttavalla työotteella ja toteutamme Green Care -menetelmää. Eri vuodenajat tarjoavat mahdollisuuden niin sisällä kuin ulkona tapahtuvaan työtoimintaan ja harrastuksiin.

Hoitokodissamme asiakkaat otetaan yksilöinä huomioon. Asiakkaiden toiveita ja tarpeita huomioidaan ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Päivätoiminnan suunnittelussa asiakkaiden toiveet ja voimavarat huomioidaan asukaskohtaisesti. Asiakkaat käyvät päivätoiminnassa, työssä tai koulussa kodin ulkopuolella arkisin. Tuemme asiakkaan suhteita omaisiin ja läheisiin. Yksityisyyden kunnioittamiseen kiinnitämme erityistä huomiota.

 

Intervalli- ja lomajaksot (2 paikkaa)

Tarjoamme yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille ohjattuja intervalli- ja lomajaksoja.

Intervallijaksolle tulevalle jaksolaisille laaditaan yksilölliset jakson tavoitteet. Päivätoiminnan suunnittelussa jaksolaisen toiveet ja voimavarat huomioidaan asiakaskohtaisesti.

 

Tukipalvelut

Tarjoamme tukipalveluita itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten koteihin sijaintipaikkakuntamme Pieksämäen alueelle. Tukipalvelut voivat olla päivittäisten kodin askareiden avustamista, neuvomista ja ohjaamista (siivous, kaupassa käynti, ruuanlaitto ja muu asioiden hoitaminen).

 

Viriketoimintaa
Akateemiset taidot
Hevos- ja koiratoiminta
Kirjastoauto
Läheistenpäivät
Musiikkitoiminta
Ohjattu liikunta
Retket lähelle ja kauas
Taidepiirit
Tanssit
Teatterivierailut
Vesijumppa ja uinti