Siirry sisältöön

Palvelut

VAPAA ASIAKASPAIKKA

Tarjoamme yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille ohjattua palveluasumista. Teemme myös perhetyötä asukkaiden läheisten kanssa ja jatkamme asukkaiden kasvatusta yhdessä heidän ja läheistensä kanssa.

Ohjattu palveluasuminen (10 paikkaa)

Asukkaamme ovat henkilöitä, jotka eivät selviä yksinasumisessa, mutta eivät tarvitse jatkuvaa valvontaa. Tavoitteenamme on saada asukas toimimaan jokapäiväisissä tilanteissa ohjauksen, neuvonnan ja opastuksen avulla mahdollisimman omatoimisesti. Kotimme on asukkaiden elämässä välivaihe itsenäisempään tai tuetumpaan asumiseen.

Asukkaiden ohjauksessa toimimme kuntouttavalla työotteella ja toteutamme Green Care -menetelmää. Eri vuodenajat tarjoavat mahdollisuuden niin sisällä kuin ulkona tapahtuvaan työtoimintaan ja harrastuksiin.

Hoitokodissamme asukkaat otetaan yksilöinä huomioon. Asukkaiden toiveita ja tarpeita huomioidaan ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Päivätoiminnan suunnittelussa asukkaiden toiveet ja voimavarat huomioidaan asukaskohtaisesti. Asukkaat käyvät päivätoiminnassa, työssä tai koulussa kodin ulkopuolella arkisin. Tuemme asukkaan suhteita omaisiin ja läheisiin. Yksityisyyden kunnioittamiseen kiinnitämme erityistä huomiota.

 

Intervalli- ja lomajaksot (2 paikkaa)

Tarjoamme yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille ohjattuja intervalli- ja lomajaksoja.

Intervallijaksolle tulevalle jaksolaisille laaditaan yksilölliset jakson tavoitteet. Päivätoiminnan suunnittelussa jaksolaisen toiveet ja voimavarat huomioidaan asiakaskohtaisesti.

 

Tukipalvelut

Tarjoamme tukipalveluita itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten koteihin sijaintipaikkakuntamme Pieksämäen alueelle. Tukipalvelut voivat olla päivittäisten kodin askareiden avustamista, neuvomista ja ohjaamista (siivous, kaupassa käynti, ruuanlaitto ja muu asioiden hoitaminen).

VIRIKETOIMINTAA KIVISALMESSA

Akateemiset taidot
Harjoitellaan ja pidetään yllä matemaattisia, äidinkielellisiä sekä muita, itsenäisessä arjessa tarvittavia taitoja.

Green care -toiminta
kts. tarkemmin omalta sivultaan.

Hevos- ja koiratoiminta
Motoristen-, liikunnallisten- ja vuorovaikutustaitojen sekä itseluottamuksen harjoittelua. Eläimillä vahva rauhoittava vaikutus.

Taidepiirit
Harjoitellaan hahmottamista, itsensä ilmaisua sekä tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja menetelmiin. Tutustutaan erilaisiin taiteen lajeihin.

Ohjattu liikunta
Käydään uimassa, kuntosalilla ja liikutaan erilaisissa olosuhteissa ja maastoissa. Toiminta ylläpitää fyysistä kuntoa ja vireyttä sekä kehittää fyysisiä ja motorisia taitoja.

Musiikkitoiminta
Musiikilliset kohtaamiset ja erityisryhmien discot mahdollistavat ystävien tapaamisen, uusien suhteiden luomisen sekä tuo vaihtelua arkeen. Välillä musiikista nautitaan myös itse laulaen.

Muu virkistystoiminta
Teatterivierailut, tanssit, retket, elokuvaillat yms. pitävät asukkaiden sosiaalisia taitoja yllä sekä tuovat vaihtelua heidän arkeensa.

Kirjastoauton vierailut joka 2. viikko mahdollistavat omatoimisen kirjojen, lehtien, musiikin ja elokuvien lainaamisen.

Ohjelmallinen läheistenpäivä kerran vuodessa, läheiset ja viranomaiset ovat tervetulleita vierailulle useammin.