Palvelut

Ohjattu palveluasuminen | Loma- ja intervallipaikat | Tukipalvelut

Tarjoamme yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille ohjattua palveluasumista. Teemme myös perhetyötä asukkaiden läheisten kanssa ja jatkamme asukkaiden kasvatusta yhdessä heidän ja läheistensä kanssa.

Toimintamme perusarvoja ovat:
  ♥ Arjen taidot
  ♥ Sosiaaliset suhteet
  ♥ Kuntouttava työote
  ♥ Eläin- ja luontoavusteinen toiminta
  ♥ Läheis- ja viranomaisyhteistyö

 

Ohjattu palveluasuminen (10 paikkaa)

Asukkaamme ovat henkilöitä, jotka eivät selviä yksinasumisessa, mutta eivät tarvitse jatkuvaa valvontaa. Tavoitteenamme on saada asukas toimimaan jokapäiväisissä tilanteissa ohjauksen, neuvonnan ja opastuksen avulla mahdollisimman omatoimisesti. Kotimme on asukkaiden elämässä välivaihe itsenäisempään tai tuetumpaan asumiseen.

Asukkaiden ohjauksessa toimimme kuntouttavalla työotteella ja toteutamme Green Care -menetelmää. Eri vuodenajat tarjoavat mahdollisuuden niin sisällä kuin ulkona tapahtuvaan työtoimintaan ja harrastuksiin.

Hoitokodissamme asukkaat otetaan yksilöinä huomioon. Asukkaiden toiveita ja tarpeita huomioidaan ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Päivätoiminnan suunnittelussa asukkaiden toiveet ja voimavarat huomioidaan asukaskohtaisesti. Asukkaat käyvät päivätoiminnassa, työssä tai koulussa kodin ulkopuolella arkisin. Tuemme asukkaan suhteita omaisiin ja läheisiin. Yksityisyyden kunnioittamiseen kiinnitämme erityistä huomiota.

 

Intervalli- ja lomajaksot (2 paikkaa)

Tarjoamme yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille ohjattuja intervalli- ja lomajaksoja.

Intervallijaksolle tulevalle jaksolaisille laaditaan yksilölliset jakson tavoitteet. Päivätoiminnan suunnittelussa jaksolaisen toiveet ja voimavarat huomioidaan asiakaskohtaisesti.

 

Tukipalvelut

Tarjoamme tukipalveluita itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten koteihin sijaintipaikkakuntamme Pieksämäen alueelle. Tukipalvelut voivat olla päivittäisten kodin askareiden avustamista, neuvomista ja ohjaamista (siivous, kaupassa käynti, ruuanlaitto ja muu asioiden hoitaminen).

Esimerkkejä viriketoiminnasta:
  Akateemiset taidot
  Hevos- ja koiratoiminta
  Kirjastoauto
  Läheistenpäivät
  Musiikkitoiminta
  Ohjattu liikunta
  Retket lähelle ja kauas
  Taidepiirit
  Tanssit
  Teatterivierailut
  Vesijumppa ja uinti