Palvelut

Tarjoamme yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille ohjattua palveluasumista. Teemme myös perhetyötä asukkaiden läheisten kanssa ja jatkamme asukkaiden kasvatusta yhdessä heidän ja läheistensä kanssa.

Ohjattu palveluasuminen (10 paikkaa)

Asukkaamme ovat henkilöitä, jotka eivät selviä yksinasumisessa, mutta eivät tarvitse jatkuvaa valvontaa. Tavoitteenamme on saada asukas toimimaan jokapäiväisissä tilanteissa ohjauksen, neuvonnan ja opastuksen avulla mahdollisimman omatoimisesti. Kotimme on asukkaiden elämässä välivaihe itsenäisempään tai tuetumpaan asumiseen.

Asukkaiden ohjauksessa toimimme kuntouttavalla työotteella ja toteutamme Green Care -menetelmää. Eri vuodenajat tarjoavat mahdollisuuden niin sisällä kuin ulkona tapahtuvaan työtoimintaan ja harrastuksiin.

Hoitokodissamme asukkaat otetaan yksilöinä huomioon. Asukkaiden toiveita ja tarpeita huomioidaan ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Päivätoiminnan suunnittelussa asukkaiden toiveet ja voimavarat huomioidaan asukaskohtaisesti. Asukkaat käyvät päivätoiminnassa, työssä tai koulussa kodin ulkopuolella arkisin. Tuemme asukkaan suhteita omaisiin ja läheisiin. Yksityisyyden kunnioittamiseen kiinnitämme erityistä huomiota.

Intervalli- ja lomajaksot (2 paikkaa)

Tarjoamme yli 18-vuotiaille kehitysvammaisille ohjattuja intervalli- ja lomajaksoja.

Intervallijaksolle tulevalle jaksolaisille laaditaan yksilölliset jakson tavoitteet. Päivätoiminnan suunnittelussa jaksolaisen toiveet ja voimavarat huomioidaan asiakaskohtaisesti.

Tukipalvelut

Tarjoamme tukipalveluita itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten koteihin sijaintipaikkakuntamme Pieksämäen alueelle. Tukipalvelut voivat olla päivittäisten kodin askareiden avustamista, neuvomista ja ohjaamista (siivous, kaupassa käynti, ruuanlaitto ja muu asioiden hoitaminen).

 

ESIMERKKEJÄ VIRIKETOIMINNASTA:

Akateemiset taidot -toiminta

Elokuvaillat

Erityisryhmien discot

Green care -toiminta

Hevos- ja koiratoiminta

Kirjastoauton vierailut

Läheistenpäivä kerran vuodessa

Ohjattu liikunta

Musiikkitoiminta

Retket lähelle ja kauas

Taidepiirit

Tanssit

Vesijumppa & uinti

Teatterivierailut