Kivisalmen Hoitokoti – koti erityistä tukea tarvitseville aikuisille

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä: 
Kivisalmen hoitokoti ky
Osotie: Kivisalmi 125, 76100 Pieksämäki.
Puhelin: 0407477435
y-tunnus: 0889635-8

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: 
Jaakko Rosengren, tietosuoja(ä.t.)kivisalmenhoitokoti.fi, 0407477435

3. Tietosuojavastaava: 
Jaakko Rosengren, tietosuoja(ä.t.)kivisalmenhoitokoti.fi, 0407477435

4. Rekisterin käyttötarkoitus: 
Kotisivujen lomakkeilla kerätään tietoja, jotka lomakkeen täyttäjä haluaa antaa Kivisalmen hoitokodille. Muita tietoja ei kerätä. Tiedot myös poistetaan sitä mukaa, kun tietoja ei enää tarvita eli lomakkeen yhteydenottoon on reagoitu.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: 
Asukkaaksi Kivisalmeen: Nimi, sähköposti, puhelinnumero ja vastaaminen ReCaptcha-kysymykseen ovat pakollisia tietoja yhteydenoton varmistamiseksi. Perusteena ko. tiedoille on vapaaehtoisuus. Mikäli ko. tietoja ei anneta, lomakkeen lähettäminen ei onnistu eikä myöskään yhteydenotto Kivisalmen hoitokotiin.
Asiakaskysely: Pakollisia tietoja lomakkeen lähettämiseksi on vain ReCaptcha-kysymykseen vastaaminen. Muut kohdat ovat vastaajalle vapaaehtoisia, eli perusteena vapaaehtoisuus. Mikäli tietoja ei luovuta, se ei aiheuta kuin korkeintaan tilanteen jossa asiakaskyselyn tuloksia ei voida hyödyntää (eli vastaaja ei ole vastannut kysymyksiin).

6. Rekisterin tietosisältö: 
Lomakkeilla kerätään seuraavia tietoja:
Asukkaaksi Kivisalmeen (pakollisia lomaketta täyttäessä): Nimi, sähköposti, puhelinnumero ja tiedot, joita lomakkeen täyttäjä antaa.
Asiakaskysely: (vapaaehtoisia lomaketta täyttäessä) Nimi, kunta, toimi- tai virkanimi, sähköposti ja tiedot, joita lomakkeen täyttäjä antaa.

7. Tietojen säilytysaika: 
Asukkaaksi Kivisalmeen -lomakkeen tietoja säilytetään yhteydenottoon vastaamiseen asti, jonka jälkeen tiedot hävitetään tai siirretään säilytettäväksi asiakasrekisteriin.
Asiakaskyselylomakkeen asiakaskyselyosan tiedot (anonyymit tiedot) säilytetään pysyvästi. Henkilötiedot poistetaan samalla, kun kyselyosan vastaukset siirretään kyselyjen seurantaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: 
Lomakkeen täyttäjän antamat tiedot.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 
Tietoja ei luovuteta muualle Kivisalmen hoitokodin toimesta.
Google Recatcha ja Google mapsiin liittyvät tiedot erikseen sivun lopusta omien otsikoiden alta.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: 
Kivisalmen hoitokodin sivuilla ei ole omia evästeitä käytössä.
Webhotellin keräämistä tiedoista tarkemmin: https://www.domainhotelli.fi/tietosuojaseloste
Google Recaptcha ja Google maps: Erikseen sivun lopusta omien otsikoiden alta.

11. Rekisterin suojaus: 
Lomakkeilla annetut tiedot on suojattu salasanakirjautumisen taakse (wordpress). Lomakkeet lähetetään https-protokollan kautta suojatulta sivulta.
Lomakkeet lähetetään sähköpostilaatikkoon, joka on erillisen salasanakirjautumisen takana.
Google Recaptcha ja Google maps: Erikseen sivun lopusta omien otsikoiden alta.

12. Automaattinen päätöksenteko: 
Ei automaattista päätöksentekoa

13. Rekisteröidyn oikeudet: Niitä, joiden tietoja rekisteriin kerätään täytyy informoida seuraavista oikeuksista: Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

Google reCAPTCHA
Suojautuaksemme verkkolomakkeidemme väärinkäytöltä ja roskapostilta käytämme joidenkin tämän verkkosivuston lomakkeiden yhteydessä Google  reCAPTCHA-palvelua. Tämä palvelu tarkastaa manuaalisesti syötetyn tiedon ja estää siten, että automatisoidut ohjelmistot (nk. botit) suorittavat verkkosivustolla haittatoimintoja. Tämä palvelee intressivertailuun pohjautuvia määrääviä oikeutettuja etujamme  suojata verkkosivustomme väärinkäytöksiltä ja esittää sivustomme häiriöittä (GDPR, 6 art. 1 mom. 1 virke, kirj. f).

Google reCAPTCHA -palvelun tarjoaa Google Ireland Limited, joka on Irlannin lain mukaan rekisteröity ja toimiva yhtiö; kotipaikka Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (www.google.de). Mikäli tietoja siirretään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä, on amerikkalainen yhtiö Google LLC sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasopimuksen mukaisesti. Ajantasainen sertifikaatti on nähtävissä tästä. Tähän Yhdysvaltojen ja Euroopan komission väliseen sopimukseen pohjautuen viimeksi mainittu on todennut, että tietosuojasopimuksen nojalla sertifioitujen yritysten tietosuojan taso on asianmukainen. Tarkastuksessa Google reCAPTCHA käyttää verkkosivuun sidotun koodin, nk. JavaScriptin, avulla menetelmiä – esimerkiksi evästeitä – joilla voidaan analysoida, kuinka olet käyttänyt verkkosivustoa. Automaattisesti kerätyt tiedot siitä, kuinka olet käyttänyt tätä verkkosivustoa mukaan lukien IP-osoitteesi, siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Tämän ohella Google reCAPTCHA analysoi muitakin evästeitä, jotka Google-palvelut on tallentanut selaimeesi.
Henkilötietoja kulloisenkin lomakkeen syöttökentistä ei lueta eikä tallenneta. Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöstä löydät osoitteesta www.google.com/policies/privacy/.

Voit estää JavaScriptin tai evästeen tuottamien ja WWW-sivuston käyttöösi liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta poistamalla JavaScriptin käytöstä tai kieltämällä evästeet selaimesi asetuksissa. Huomioithan, että tämä saattaa rajoittaa verkkotarjontamme toimivuutta sivustoa käyttäessäsi.

Google Maps
Maantieteellisten tietojen visualisoimiseksi käytämme verkkosivustollamme Google Maps -karttapalvelua. Tällä toteutamme intressivertailuun pohjautuvat määräävät oikeutetut etumme esittää tarjontamme optimaalisesti eri sijaintipaikoissa (GDPR, 6 art. 1 mom. 1 virke, kirj. f).

Google Maps -karttapalvelun tarjoaa Google Ireland Limited, joka on Irlannin lain mukaan rekisteröity ja toimiva yhtiö; kotipaikka Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti(www.google.de).

Mikäli tietoja siirretään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä, on amerikkalainen yhtiö Google LLC sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasopimuksen mukaisesti. Ajantasainen sertifikaatti on nähtävissä tästä. Tähän Yhdysvaltojen ja Euroopan komission väliseen sopimukseen pohjautuen viimeksi mainittu on todennut, että tietosuojasopimuksen nojalla sertifioitujen yritysten tietosuojan taso on asianmukainen. Avattaessa verkkosivusto, johon Google Maps on kytketty, kerää myös Googlen WWW-palvelin automaattisesti pääsytiedot nk. palvelimen lokitiedoissa, jotka selaimesi automaattisesti ilmoittaa, kuten esim. pyydetyn tiedoston nimen, viimeksi vieraillun verkkosivuston nimen, tiedonhaun päivämäärän ja kellonajan, käytetyn selaimen, siirretyn tietomäärän, IP-osoitteen, tiedustelevan palveluntarjoajan jne. Lisäksi Google tallentaa tiedot siitä, kuinka verkkosivuilla vierailleet ovat käyttäneet karttatoimintoja Google Maps -palvelua käyttäessään.

Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöstä sekä asetusmahdollisuuksista löydät osoitteesta https://www.google.com/intl/fi/about/company/user-consent-policy-help/.